شغل ۲میلیون و ۴۳۷ هزار نفر ایرانی ناقص است-اخبارجدید - اخبارجدید

شغل ۲میلیون و ۴۳۷ هزار نفر ایرانی ناقص است-اخبارجدید

گزارش مرکز آمار از سهم اشتغال ناقص نشان می‌دهد که ۱۰ درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص بوده‌اند، این شاخص در بین مردان بیشتر از زنان و در نقاط روستایی بیشتر از نقاط شهری بوده است.

مطالب مشابه با این مطلبکد آمار